หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน การจัดบริการ ข่าวและกิจกรรม กิจกรรมและโครงการพิเศษ เรื่องที่เกี่ยวข้อง   FQA
 

 
*<<ปี ภาพกิจกรรมในศูนย์ฯ ปี ๒๕๖๒ ปัจจุบัน ข่าวและกิจกรรมปี ๒๕๕๕ ข่าวและกิจกรรมปี ๒๕๕๔

ข่าวและกิจกรรมปี ๒๕๕๓

ข่าวและกิจกรรมปี ๒๕๕๒

กิจกรรมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒


       เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาทำความสะอาดบริเวณเรือนนอนผู้สูงอายุ


       เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาทำความสะอาดบริเวณเรือนนอนผู้สูงอายุ จำนวน ๗๒ คน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒


       เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ให้คุณตา - คุณยาย ได้ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมร่วมทอดกฐินสามัคคีอำเภอท่าอุเทน ประจำปี ๒๕๖๒


       เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

จัดทำต้นเงินร่วมทอดถวายกฐินสามัคคีอำเภอท่าอุเทน และร่วมขบวนแห่กฐิน ประจำปี ๒๕๖๒

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมรวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน


       เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

ร่วมกันจัดทำ "โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒" โดยจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการถอนหญ้า กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และตัดหญ้า ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้" เพื่อปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุให้มีความสุขและมีคุณค่า Happy Home


       เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

ร่วมให้กำลังใจผู้สูงอายุ มอบนมกล่อง ขนม ให้กับผู้สูงอายุที่ร่วมทำกิจกรรมเล่นบิงโก เพื่อพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมตลอดจนการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กับผู้สูงอายุ

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมเยี่ยมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอำนาจเจริญ


       เมื่อวันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือราษฏรผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดอำนาจเจริญ

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]
กิจกรรมโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปี


       เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหารงานหน่วยงานสังกัด พม. ทีม ONE HOME จังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตามโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒


       เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ


       เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]
กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒


       เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ เนื่องในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]
กิจกรรมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการศูนย์ฯ


        เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ศพส.นพ ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันและไอติมแก่ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่าน ผอ.ศูนย์ฯ ศพส.นพ พร้อมข้าราชการ พนักงาน ผู้สูงอายุ ร่วมฟังบรรยายธรรมะ จากพระสงฆ์ และถวายภัญตหารเพลปิ่นโต ณ โรงอาหาร ศพส.นพ

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา 5 วัด ประจำปี ๒๕๖๒


        เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕ วัด ได้แก่ ๑. วัดโอกาส ๒. วัดใหม่ชัยภูมิ ๓. วัดนาคานนฤมิตร ๔. วัดโพธิ์ศรี ๕. วัดพระธาตุท่าอุเทน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา
  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]
กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒


        เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ "ก้ม กราบ กอด" สังคมผู้สูงอายุไร้ความรนุนแรงและกิจกรรมต่างๆ โดยจัดกิจกรรมฟังบรรยายธรรมะจากพระครูพิพัฒน์ สิริโพธิ เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ศรี ในหัวข้อ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ กิจกรรมนันทนาการ เล่นเกมส์ต่างๆ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]
กิจกรรมงานแฟร์ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้สูงอายุ


        เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จัดงานแฟร์ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้สูงอายุ โดยมีนางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้เกียติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

 

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.) ๑๐๑ หมู่ ๑๓ ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ ๒๐
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๕-๖ โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๖

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
หน่วยงานราชการในสังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์