หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน การจัดบริการ ข่าวและกิจกรรม กิจกรรมและโครงการพิเศษ เรื่องที่เกี่ยวข้อง   FQA
 

กระดานสนทนา

 
<<ปี
ข่าวและภาพกิจกรรม ๕๖ ข่าวและกิจกรรมปี ๒๕๕๕ ข่าวและกิจกรรมปี ๒๕๕๔

ข่าวและกิจกรรมปี ๒๕๕๓

ข่าวและกิจกรรมปี ๒๕๕๒

 

 

 
<

 
โครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนาฯ" ๒๕๕๕ 
 

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย ผู้รับที่จะเข้าร่วมโครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนาฯ " จำนวน ๕ ราย เข้ารับการตรวจวัดสายตา เพื่อรับแว่นตา ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ,ห้างแว่นท๊อปเจริญ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ หอประชุมอำเภอธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

   

[คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

คณะสโมสรโรตารี่นครพนม
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ คณะสโมสรโรตารี่นครพนม ได้มาเยียมเยียนพร้อมมอบเครื่องใช้ส่วนตัว และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน คุณตา คุณยาย
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

 
โรงเรียนเชียงยืนวิทยา
 

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยา คณะอาจารย์ และนักเรียน ได้มาจัดกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณศูนย์ฯผู้สูงอายุ จ.นครพนม   จัดกิจกรรมร่วมสนุกให้คุณตา คุณยายได้ระบายสีรูปภาพ จัดการแสดงฟ้อนรำให้คุณตา คุณยายได้ดูอย่างสนุกสนานมีความสุข  และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน

    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]
 

 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ 
 

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมวันแม่ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ เพื่อเป็นการสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ ที่พระองค์ทรงเป็น พระมิ่งขวัญและเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย ที่ทรงมีแก่พสกนิกรให้ได้เกิดความปลื้มปิติ และร่วมแรง ร่วมใจกัน และนำมาซึ่งความสามัคคีสู่คนไทยทุกหมู่เหล่า และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ

   

[คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
 

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕   นางดวงพร  ทิศาดลดิลก ผอ.ศผส.นพ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และคุณตา คุณยายร่วมใจพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดป่าโพธิ์ศรี เทศบาลอำเภอท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพรชนมพรรษา ๕ รอบ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งนับเป็นมาหามงคลยิ่ง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทย

   

[คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

 
กิจกรรมบรรยายธรรมะ และเลี้ยงอาหารกลางวัน 
 

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  คณะคุณสมอน สาลือสี และพระอาจารย์สุวิทย์ กิติโอ ประธานโครงการศีลธรรมจริยธรรมเพื่อการกุศล จังหวัดมุกดาหาร ได้มาจัดกิจกรรมบรรยายธรรม และเลี้ยงอาหารกลางวัน คุณตา คุณยาย

   

[คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]  

 
กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญหาผู้สูงวัยสู่ลุกหลาน 
 

เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางดวงพร ทิศาดลดิลก ผอ.ศูนย์ฯ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน "กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงวัยสู่ลูกหลาน" ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้ถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญา ส่งต่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้สืบสาน เพื่อสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้ อาชีพ พร้อมสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงวัยกับเด็กเยาวชน และเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กเยาวชน ณ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

   

[คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]  

 
รพ.สต.โนนตาล มาให้บริการฉีดวัคฉีดป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้คูณตา คุณยาย 
 

เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค. ๕๕ คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โนนตาล ได้มาให้บริการฉีดวัคซีนห้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับผู้สูงอายุ ที่ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

   

[คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม] 

 
กิจกรรมผู้สูงวัยดูแลลูกหลาน ต.โนนตาล 
 

เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๕๕   นางดวงพร  ทิศาดลดิลก ผอ.ศผส.นพ และข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ อบต.โนนตาล จัดอบรม ณ ห้องประชุม อบต.โนนตาล
โดยวิทยากร ผอ.สมพักตร์   พรหม รพ.ส่งเสิรมสุขภาพประจำตำบลบ้านกลาง ให้ความรู้ด้านพัฒนาการของเด็ก กิจกรรมต่างที่เหมาะสมกับเด็ก และการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ให้กับคุณตา คุณยายที่้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

   

[คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]   ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด

 
ว่าที่ ร.ต.ศรัณย์    สมานพันธ์   และคณะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขต ๑๑ 
 

เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ศรัณย์   สมานพันธ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ในการนี้ นางดวงพร   ทิศาดลดิลก ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที ได้ให้การต้อนรับ

 

   

[คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]  

 
งอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ครั้งที่ ๒ 
 

เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๕๕ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และหน่วยงานในสังกัด ได้จัดอบรมเสริมความรู้แก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) จำนวน ๙๐ คน จาก อปท. ๑๘ แห่ง  โดย อาจารย์นพรัตน์ จิตตวิเชียร และทีมวิทยากร เป็นผู้ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

   

[คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]   ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด

 
งานสวัสดิการด้านการพยาบาล
 

งานด้านสวัสดิการด้านการพยาบาล ผู้ช่วยการพยาบาล ได้ติดตามทำแผลให้แก่คุณตา ที่มีแผล และได้พาผู้รับที่ไม่สบาย หรือมีโรคประจำตัวไปพบแพทย์ตามใบนัด พร้อมนำได้นำผู้สูงอายุที่รับเข้าใหม่ เข้ารับการตรวจสุขภาพที่ รพ.ท่าอุเทน ทุกราย ก่อนรับเข้าสู่เรือนนอนเพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อ และยังได้พาผู้สูงอายุที่ต้องทำกาพภาพบำบัดพิเศษด้วยแพทย์ผู้ช่วยชาญเฉพาะทาง ตามแพทย์นัด เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่างกาย และจิตใจไปพร้อมกัน ตามภารกิจการการจัดสวัสดิการด้านการพยาบาล

   

[คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม มาศึกษาดูงาน
 

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๕ นายก อบต.และคณะผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตตำบลนาเข ได้เข้ามาศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในรูปแบบสถาบัน และการดูแลจัดการผู้สูงอายุในรูปแบบสถาบัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำ ใช้ชีวิตที่ชุมชนถิ่นที่อบอุนไปด้วยลูกหลาน และเพื่อนบ้านแบบยั่งยืน

   

[คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕
ร้านแว่นไทยแลนด์ สาขานครพนม และคณะ
 

เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๕ ร้านแว่นไทยแลนด์ สาขานครพนม และคณะ ได้อนุเคราะห์ตรวจวัดสายตา ตัดแว่นตา ให้กับคุณตา คุณยาย และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันคุณตาคุณยาย

 

   

[คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
การจัดเวที "พลังคนพิการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน"
 

การจัดเวทีสมัชชาคนพิการ "พลังคนพิการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน" โดย นางสาวอรสา เนียมศริริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ประธานกล่าวเปิดการจัดเวทีสม้ชชาคนพิการจังหวัดนครพนม และนักพัฒนาสังคม พม. เป็นวิทยากร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการ ครอบครัวคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ณ หอประชุมสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม

   

 

[คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
นมัสการพระธาตุพนม และพระธาตุเรณู
  เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๕ ศผส.นพ. ได้พาคุณตา คุณยาย เดินทางไปนมัสการพระธาตุพนม ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และนมัสการพระธาตุเรณู ที่วัดพระธาตุเรณู เพื่อเป็นการทำให้ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ได้ร่วมกิจกกรรมในชุมชน และเป็นศิริมงคลในการดำรงชีวิต ซึ่งมีความสำคัญทางพระพูทธศาสนาพระธาตุทั้งสองมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพศักการะและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนม พุทธสาสนิกชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๒๕ มกราคม ๒๕๕๕
คณะมูลนิธิยุวฑูตความดี กระทรวงต่างประเทศ สพฐ. ร.ร.อนุบาลนครพนม
ร.ร.เอกชัย จ.สมุทรสาคร
 

เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๕ คณะมูลนิธิยุวฑูตความดี กระทรวงต่างประเทศ สพฐ. ร.ร.อนุบาลนครพนม ร.ร.เอกชัย จ.สมุทรสาคร ได้มาทำความดีเยี่ยมคุณตา คุณยาย และบริจาคถุงเท้า ให้กับคุณตา คุณยาย

 

    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๑๔ มกราคม ๒๕๕๕
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕
 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ได้มีส่วมร่วมในการจ้ดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดนครพนม และได้มอบของรางวัล กับเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๑๑ มกราคม ๒๕๕๕
เที่ยวตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน
 

เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น ศูนย์ฯผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ได้พาคุณตา คุณยาย จำนวน ๑๓ คน ไปเที่ยวชมสินค้า ซื้อสิ่งของตามความต้องการ ที่ต้องการที่ตลาดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

 

    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๑ มกราคม ๒๕๕๕
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธและคณะ
 

เมื่อวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น พลเอกชวลิต ยงใจยทธ คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธและคณะ ได้มาเยี่ยมคุณตา คุณยาย พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบของขวัญปีใหม่ให้ แก่คุณตาคุณยาย และเจ้าหน้าที่

 

    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

 

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศผส.นพ.)
๑๐๑ หมู่ ๑๓ ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ ๒๐
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๕-๖ โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๖

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
หน่วยงานราชการในสังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์