หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน การจัดบริการ ข่าวและกิจกรรม กิจกรรมและโครงการพิเศษ เรื่องที่เกี่ยวข้อง กระดานสนทนา FQA
 

 
          ผู้มีความประสงค์สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.) สามารถร่วมบริจาคสิ่งของหรือจองเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ ตามรายระเอียดต่อไปนี้
๑.  บริจาคเป็นเงินสดเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ หรือกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
๒.  บริจาคสิ่งของตามจิตศรัทธา ทั้งด้วยการเดินทางมามอบด้วยตัวเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้แก่
  - ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่
  - ยารักษาโรค
  - เสื้อผ้า
  - เครื่องดื่ม
  - อาหารว่าง
  - วัสดุ อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด
๓.  การจองเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้
  - รับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ โดยมอบให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม เป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียม
  - เป็นเจ้าภาพจองเลี้ยงอาหาร โดยจัดเตรียมอาหารที่จะนำมาเลี้ยงผู้สูงอายุเอง ด้วยการโทรแจ้งหน่วยงาน ล่วงหน้า ๓-๔ วัน
 

- จัดเตรียมอาหารมาสมทบกับหน่วยงาน

จองเลี้ยงอาหาร โทร. ๐๖๓ - ๗๓๖๑๕๓๒, ๐๖๔ - ๓๒๔๕๔๔๑

   
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.)
๑๐๑ หมู่ ๑๓ ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ ๒๐
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๕-๖ โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๖

อีเมลล์ Wdco_nakhonpanom@dop.mail.go.th

 

   
   
         
     

หจก.ไทยเอ็กซ์ ดิจิตอลเฮ้าส์ พร้อมคณะ

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติเดินทางมามอบสิ่งของบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ
 

ศพส.นพ. ขอขอบคุณ คณะ ในโอกาสมาบริจาคเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

หจก.ไทยเอ็กซ์ ดิจิตอลเฮ้าส์ พร้อมคณะ

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
คณะ แขกผู้มีจิตศรัทธา ที่เดินทางมาบริจาคเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ
 

ศพส.นพ. ขอขอบคุณ คณะ ในโอกาสมาบริจาคเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ นมจืด น้ำดื่ม ข้าวสารอาหารแห้ง 

    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

หจก.ไทยเอ็กซ์ ดิจิตอลเฮ้าส์ พร้อมคณะ

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
คณะ พล.ร.ต.สมพงษ์ ศรอากาศ ผบ.หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง (นรข.) ได้นำกำลังพลจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เลี้ยงอาหารและบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น
 

ศพส.นพ. ขอขอบคุณ คณะ ในโอกาสจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุและนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมามอบให้กับผู้สูงอายุ ...

    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

หจก.ไทยเอ็กซ์ ดิจิตอลเฮ้าส์ พร้อมคณะ

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
คณะ แขกผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุและบริจาคเครื่องอุปโภค - บริโภค
 

ศพส.นพ. ขอขอบคุณ คณะ ในโอกาสเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุและนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมามอบให้กับผู้สูงอายุ

    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

หจก.ไทยเอ็กซ์ ดิจิตอลเฮ้าส์ พร้อมคณะ

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
คณะ แขกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเครื่องอุปโภค - บริโภค
 

ศพส.นพ. ขอขอบคุณ คณะ ในโอกาสนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมามอบให้กับผู้สูงอายุ และพบปะทักทายให้กำลังใจกับผู้สูงอายุ

    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

หจก.ไทยเอ็กซ์ ดิจิตอลเฮ้าส์ พร้อมคณะ

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
คณะ เจ้าหน้าที่สำนักงานข่าวกรอง
 

ศพส.นพ. ขอขอบคุณ คณะ ในโอกาสนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมามอบให้กับผู้สูงอายุ และพบปะทักทายให้กำลังใจกับผู้สูงอายุ

    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

หจก.ไทยเอ็กซ์ ดิจิตอลเฮ้าส์ พร้อมคณะ

๒๘ กันยายน ๒๕๖๒
พระพฤก ปภัสสโร พร้อมคณะ จำนวน ๔๐ คน
  ศพส.นพ. ขอขอบคุณ คณะ ในโอกาสเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับผู้สูงอายุ
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

หจก.ไทยเอ็กซ์ ดิจิตอลเฮ้าส์ พร้อมคณะ

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
คณะ ชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม นำโดยนางประพัฒน์พร ชาลีวรรณ (สตรีไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒)
  ศพส.นพ. ขอขอบคุณ คณะ ในโอกาสเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ/ให้บริการตัดผมฟรี/มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค/รำเทิดพระเกียรติและกิจกรรมปลูกต้นมะลิ
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

หจก.ไทยเอ็กซ์ ดิจิตอลเฮ้าส์ พร้อมคณะ

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
คณะ นายศักดิ์สิทธิ์ รัตนบุญมีกุล เสมียนตราจังหวัดนครพนม พร้อมครอบครัว
  ศพส.นพ. ขอขอบคุณ คณะ ในโอกาสนำสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมามอบให้กับผู้สูงอายุ
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

หจก.ไทยเอ็กซ์ ดิจิตอลเฮ้าส์ พร้อมคณะ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
คณะ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครพนม จำกัด
  ศพส.นพ. ขอขอบคุณ คณะ ในโอกาสนำอาหารกลางวันมาเลี้ยงผู้สูงอายุและมอบสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมามอบให้กับผู้สูงอายุ
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

หจก.ไทยเอ็กซ์ ดิจิตอลเฮ้าส์ พร้อมคณะ

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
คณะ นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมคุณเยาวภา คัมภิรานนท์
  ศพส.นพ. ขอขอบคุณ คณะ ในโอกาสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณเยาวภา คัมภิรานนท์
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]
 
 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.)
๑๐๑ หมู่ ๑๓ ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ ๒๐
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๕-๖ โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๖

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
หน่วยงานราชการในสังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์