หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน การจัดบริการ ข่าวและกิจกรรม กิจกรรมและโครงการพิเศษ เรื่องที่เกี่ยวข้อง   FQA
 

 
*<<ปี ภาพกิจกรรมในศูนย์ฯ ปี ๒๕๖๒ ปัจจุบัน ข่าวและกิจกรรมปี ๒๕๕๕ ข่าวและกิจกรรมปี ๒๕๕๔

ข่าวและกิจกรรมปี ๒๕๕๓

ข่าวและกิจกรรมปี ๒๕๕๒

"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓"

       เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และจัดกิจกรรมนันทนาการ พร้อมมอบชุดของขวัญให้กับตายายผู้ใช้บริการศูนย์ฯ จัดกิจกรรม ณ ศพส.นพ. ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

"ชาวนครพนมภูมิใจ สวมใส่ผ้าไทยทุกวัน"

       เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้คำขวัญ "ชาวนครพนมภูมิใจ สวมใส่ผ้าไทยทุกวัน"

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยร่วมกันทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องอุปโภค บริโภค และปัจจัยแด่พระสงฆ์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยร่วมกันทำบุญถวายเทียน และปัจจัยแด่พระสงฆ์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

       เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ รับฟังพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา และถวายสังฆทาน

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรม สรงน้ำพระ สักการะพระประชาบดี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายใน ศพส.นพ. เนื่องในวันครอบครัว ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม กิจกรรม สรงน้ำพระ สักการะพระประชาบดี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายใน ศพส.นพ. เนื่องในวันครอบครัว ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙

       เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ และบุคคลภายนอก  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙

       เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ และบุคคลภายนอก  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙


       เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม กิจกรรมตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัย  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

 กิจกรรมทำสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙


       เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมทำสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

 กิจกรรมโครงการเดินชมตลาดเพื่อผู้สูงวัยและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน


       เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมโครงการเดินชมตลาดเพื่อผู้สูงวัยและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนำคุณตา - คุณยาย ผู้ใช้บริการศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมโครงการเดินชมตลาดเพื่อผู้สูงวัยและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

 ศพส.นพ. จัดอบรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุในชุมชน


       เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จัดอบรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุในชุมชน ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ โดยมีนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผอ.ศพส.นพ. เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

 กิจกรรมโครงการพาตายายทำบุญตักบาตร


       เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จัดโครงการพาตายายทำบุญตักบาตร โดยมีเจ้าหน้าที่และคุณตา-คุณยาย ผู้ใช้บริการศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และรับฟังบรรยายธรรมมะ  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

 ศพส.นพ. ร่วมกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๓ "บ้านพอเพียงชนบท" จังหวัดอุบลราชธานี


       เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๓ "บ้านพอเพียงชนบท" จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) เป็นประธานในการมอบของขวัญปีใหม่ฯ  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

 ศพส.นพ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ของ ศพค. และร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


       เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) และร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์)  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

 ศพส.นพ. จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย


       เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย เพื่อพัฒนามาตรการกลไกในการส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มวัยในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

 กิจกรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อน้อมรำลึกครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


       เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อน้อมรำลึกครบรอบ 150 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รับชมการถ่ายทอดสดพิธีเจริญพุทธมนต์ เจริญสมาธิภาวนา ทั่วไทย ทั่วโลก พร้อมกันเวลา ๑๘.๐๐ น.  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

 กิจกรรมพาคุณตา-คุณยาย ทำบุญตักบาตร


       เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จัดโครงการพาตายายทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขทางด้านจิตใจ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓


       เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์, กิจกรรมนันทนาการ (เก้าอี้ดนตรี) พร้อมแจกชุดของขวัญปีใหม่ให้กับตายาย จำนวน ๗๒ ชุด  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมโครงการเดินชมตลาดเพื่อผู้สูงวัยและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน


       เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม กิจกรรมโครงการเดินชมตลาดเพื่อผู้สูงวัยและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ณ ตลาดสดท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร


       เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒


       เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาทำความสะอาดบริเวณเรือนนอนผู้สูงอายุ


       เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาทำความสะอาดบริเวณเรือนนอนผู้สูงอายุ จำนวน ๗๒ คน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒


       เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ให้คุณตา - คุณยาย ได้ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมร่วมทอดกฐินสามัคคีอำเภอท่าอุเทน ประจำปี ๒๕๖๒


       เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

จัดทำต้นเงินร่วมทอดถวายกฐินสามัคคีอำเภอท่าอุเทน และร่วมขบวนแห่กฐิน ประจำปี ๒๕๖๒

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมรวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน


       เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

ร่วมกันจัดทำ "โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒" โดยจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการถอนหญ้า กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และตัดหญ้า ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้" เพื่อปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุให้มีความสุขและมีคุณค่า Happy Home


       เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

ร่วมให้กำลังใจผู้สูงอายุ มอบนมกล่อง ขนม ให้กับผู้สูงอายุที่ร่วมทำกิจกรรมเล่นบิงโก เพื่อพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมตลอดจนการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กับผู้สูงอายุ

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมเยี่ยมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอำนาจเจริญ


       เมื่อวันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือราษฏรผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดอำนาจเจริญ

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]
กิจกรรมโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปี


       เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหารงานหน่วยงานสังกัด พม. ทีม ONE HOME จังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตามโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒


       เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ


       เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]
กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒


       เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ เนื่องในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]
กิจกรรมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการศูนย์ฯ


        เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ศพส.นพ ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันและไอติมแก่ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่าน ผอ.ศูนย์ฯ ศพส.นพ พร้อมข้าราชการ พนักงาน ผู้สูงอายุ ร่วมฟังบรรยายธรรมะ จากพระสงฆ์ และถวายภัญตหารเพลปิ่นโต ณ โรงอาหาร ศพส.นพ

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา 5 วัด ประจำปี ๒๕๖๒


        เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕ วัด ได้แก่ ๑. วัดโอกาส ๒. วัดใหม่ชัยภูมิ ๓. วัดนาคานนฤมิตร ๔. วัดโพธิ์ศรี ๕. วัดพระธาตุท่าอุเทน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา
  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]
กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒


        เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ "ก้ม กราบ กอด" สังคมผู้สูงอายุไร้ความรนุนแรงและกิจกรรมต่างๆ โดยจัดกิจกรรมฟังบรรยายธรรมะจากพระครูพิพัฒน์ สิริโพธิ เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ศรี ในหัวข้อ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ กิจกรรมนันทนาการ เล่นเกมส์ต่างๆ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]
กิจกรรมงานแฟร์ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้สูงอายุ


        เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จัดงานแฟร์ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้สูงอายุ โดยมีนางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้เกียติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

 

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.) ๑๐๑ หมู่ ๑๓ ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ ๒๐
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๕-๖ โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๖

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
หน่วยงานราชการในสังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์